TRADISI POTONG JARI INI ADA DI PAPUA TEPAT NYA ADATA DARI SUKU DANI - PAPUA ,

sebagai bentuk belasungkawa jika ada kerabat yang meninggal


http://3.bp.blogspot.com/-MGSAmB2Cs0w/Tv30s1nw94I/AAAAAAAADgg/eg_g8czxMoE/s1600/13246169278332006.jpg


http://2.bp.blogspot.com/-mToKu2lLXRI/Tv30sfuZj8I/AAAAAAAADgI/AeWHZ-JSVck/s1600/13246169173025288.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-zCEEHpGKqkM/Tv30QX9tIeI/AAAAAAAADfw/FYoI1Kc88-g/s1600/13246169081069952.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-nPxczt70Du8/Tv30Qbn6V-I/AAAAAAAADfc/XrHbUwVgs4s/s1600/13246169064754512.jpg

http://4.bp.blogspot.com/-LHkj9pc6Izs/Tv30sg_6pPI/AAAAAAAADgY/hP2yfPhJZOI/s1600/13246169246556238.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-0RlUn7TKca8/Tv30QNdm7uI/AAAAAAAADfU/Hlv1iG97B10/s1600/13246168778528455.jpg

http://1.bp.blogspot.com/-CmTX1KTX7jw/Tv30Pz9WMbI/AAAAAAAADfM/XNmMARJUHIA/s1600/13246168702543157.jpg

http://1.bp.blogspot.com/-LKa-igbocfs/Tv30RNJBKFI/AAAAAAAADf4/AGqY75RGRYI/s1600/13246169102358725.jpg